شستشو و ضدعفونی کردنمواقعی پیش خواهد آمد که بنا به هر دلیلی ماهیان دچار یک بیماری باکتریایی،ویروسی و یا قارچی میگیرند که شما را ناچار به تخلیه آب آکواریوم وشستشو و ضدعفونی کردن مخزن می نماید.در کارگاه های تکثیر و پرورش،پس از عرضه ماهیان هر مخزن پرورش به بازار،شستشو ضدعفونی مخزن مربوطه انجام میگردد.این کار بدین دلیل است که اگر عامل بیماریی در مخزن باشد،از بین رفته و در دوره ی پرورشی بعد که نوزاد ماهیان کوچک و ضعیف وارد آن میشوند دچار بیماری نشده تلفاتی رخ ندهد.


اگر وضعیتی بحرانی و حاد پیش آمد که همه ماهیان را تلف کرد باید مخزن را با تمامی وسایل و تجهیزات داخلش ضدعفونی نمود.این شامل گیاهان آبزی نیز میگردد


روشهای ضدعفونی آکواریوم و وسایل آن1-ضفونی با پرمنگنات پتاسیم:آکواریوم را از آب پر کرده و وسیل را نیز در آن قرار دهید.پودر پرمنگنات پتاسیم را آن چنانکه آب به رنگ بنفش تیره در آید،به ظرف بیافزایید.این محلول را سه روز به همین منوال باقی گذارده،پس طی ین مد آب را تخلیه کرده و اکواریوم و سایر وسایل را آنقدر با آب تمیز بشویید تا هیچ رنگ بنفش دیگری در آب دیده نشود.2-ضدعفونی با نمک طعام:ابتدا مقدار 350 گرم نمک طعام را در یک لیتر آب حل کرده،وسایل کوچ و تزیینی را برای مدت 24 ساعت در آن قرار دهید.


جهت ضعفونی کرن مخزن،تمام دیواره های آن را نمک ندود کرده و ان را نیز برای مدت 24 ساعت به همین ترتیب قرار دهید.پس از این مدت ا را شسته و مجددً نمک اندود کنید.پس از 24 ساعت دیگر،میتوانید آکواریوم و وسایل را شسته و مورد استفاده قرا دهید.توجه داشته باشید که چون این محلول تجزیه نمیگردد،در نتیجه اثر خود را نیز از دست نداده و طبیعتاً میتوانید آن را درباز نگهداری کرده و به دفاعات از ان استفاده کنید.3-ضدعفونی با آب اکسیژن 30 درصد:در این روش،وسیل و سایر تزیینات را داخل آواریوم گذاشته ومخزن را از آب پر کنید.برای هر لیتر آب 50 میلی لیتر آب اکسیژن 30 درصد به آن بیافزایید.پس از 3 روز اکواریوم را تخلیه کرده و با آب شستشو دهید.برتری استفاده از این روش در آن است که این ماده هیچگونه اثر سمی در آکواریوم باقی نگذاشته و از این رو شستشوی آکواریوم و سایر وسایل بسیار ساده خواهد بود.4-ضدعفونی با فرمالین:جهت ضدغفونی،30میلی لیتر از محلول فرمالین 35 تا 40 درصد را در 10 لیتر آب در سطلی ریخته و وسایل و تزیینات مصنوعی را برای مدت 2 ساعت در داخل آن قرار دهید.


در ضدعفونی با فرمالین باید یسار دقت داشت؛زیرا این ماده ماده ای بسیار سمی است.به همین دلیل،کار با فرمالین در هوای آزاد برای پیشگیری از تنفس بخار آن صورت گیرد.توجه:به هنگام کاربرد فرمالین و دیگر سموم خورنده وفرسایشگر،جهت دستهایتان از دستکشهای پلاستیکی یا پماد محافظ (وازلین)استفاده کنید.توجه:پس از شستشو جهت تسریع در خشک شدن آکواریوم،از قرار دادن آن در کناز وسایل گرمازا خودداری نمایید.