این تصویر تغییر اندازه یافته است برای دیدن اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه واقعی تصویر حجم 661x495 و پهنای 88KB.
این اصول راهنمايي كامل براي تشريفات است موضوعي كه بخصوص بخش مهم و بزرگي از حوزه ارتباطات غيركلامي را شامل مي شود با این اصول طلايي تشريفات آشنا مي شويد


اصول طلايي تشريفات
گردآورنده : احمد يحيايي ايله اي


تشريفات از جمله مسايلي است كه در حوزه هاي ارتباطي كمتر به آن توجه شده است اما به علت كاركردهاي سياسي و توسعه نامريي حوزه ارتباطي توسط برخي افراد و سياستمداران بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.
در فصل سوم از كتاب "تشريفات هتل" نوشته احمد يحيايي ايله اي و مهرداد تاوتلي به اصول طلايي تشريفات توجه شده و ضمن تدوين آن به نوضيحات كاملي درباره آن پرداخته شده است.
اصول زير راهنمايي كامل براي تشريفات است موضوعي كه بخصوص بخش مهم و بزرگي از حوزه ارتباطات غيركلامي را شامل مي شود .در زير با اصول طلايي تشريفات آشنا مي شويم:
اصل اول : رفتار شما بيشتر از گفتار شماست .
اصل دوم : استقبال را با گل لبخند آغاز كنيد .
اصل سوم : چشم اندازهاي مسير حمل و نقل را در اولويت ويژه اي قرار دهيد .
اصل چهارم : نیاز میهمانان به احترام یک نیاز مشترک و نیاز آنان به خدمات یک نیاز متفاوت است .
اصل پنجم : در پذيرايي سليقه اي ارزشمند تر از سليقه ميهمانان نيست .
اصل ششم : ميهمانان براساس ظاهر شما و ظاهر محيط كار شما قضاوت مي كنند.
اصل هفتم : صادقانه به حرف و حق ديگران احترام بگذاريد.
اصل هشتم : گوش دادن به نظرات (پيشنهادات و انتقادات)میهمانان، نارضايتي را كاهش مي دهد.
اصل نهم : بايستي به آنچه ميهمان مي‌گويد گوش فرا دهيم و سرعت پاسخگويي را اصل اول رضايت آنان قرار دهيم.
اصل دهم : براي برقراري ارتباطات مداوم ، تواضع را جايگزين تبعيض كنيد.
اصل یازدهم : احساس امنيت محل سكونت براي ميهمانان از درجه اهميت فوق العاده اي برخوردار است .
اصل دوازدهم : درباره ميهمانان قضاوت نكنيد محيطي مهيا كنيد تا آنان درباره شما قضاوت كنند.
اصل سیزدهم : ميهمان زماني راضي مي‌شود كه محترمانه با او برخورد شود و خدمات دوستانه به او ارائه شود.
اصل چهاردهم : هر آنچه را كه لازم است بايستي انجام دهيم تا ميهمانان مجددا" به ما رجوع كند.
اصل پانزدهم : ميهمانان را با خاطره اي شيرين بدرقه كنيد .