+ پاسخ به مبحث
نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

مبحث: متن کامل عهدنامه ترکمن چاي

 1. #1
  مدیر انجمن تاريخ
  24,097 امتیاز ، سطح 37
  79% کامل شده امتیاز لازم برای سطع بعدی 253
  0% فعالیت
  دستاورد ها:
  Recommendation Second ClassVeteranTagger First Class10000 Experience Points
  نماد b.b
  تاريخ عضويت
  Oct 2007
  پست
  1,680
  گيپا
  197,963
  پس انداز
  0
  امتیاز
  24,097
  سطح
  37
  تشكرها
  470
  1,205 بار در 706 پست از اين كاربر تشكر شده


  به نظر شما این پست مفید است؟ بله | خیر

  پیش فرض متن کامل عهدنامه ترکمن چاي

  آگهی تبلیغات (برای حمایت از گیگاپارس)
  هو الله
  دیباچه عهدنامه ایران و روس
  الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیتین به مقتضاي حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه
  شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاك بود اولیاي دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش هاي منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است
  مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلاي دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجري به امضاي همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیاي دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوري بینند به امضاي خواهشهاي منصفانه تدارك آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروك نگذارند.

  بسم الله الرحمن الرحیم
  چون اعلیحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اکرم شوکت دستگاه، مالک بالاستحقاق کل ممالک روسیه و اعلیحضرت کیوان رفعت خورشید رایت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالک ایران، چون هر دو علی السویه اراده و تمناي صادقانه دارند که به نوایب و مکاره جنگی که
  بالکلیه منافی رأي والاي ایشان است نهایتی بگذارند و سنتهاي قدیم حسن مجاورت و مودت را ما بین این دو دولت بواسطه صلحی که متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتیه را دور کنند در بناي مستحکم استقرار دهند، لهذا براي تقدیم این کار خجسته آثار اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه جناب ژان پاسکویچ، جنرال آنفاندري، سردار عسکر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملکیه گرجستان و ولایات قفقاز و حاجی ترخان، مدیر سفاین حربیه بحر خزر، صاحب حمایلات الکسندر نویسکی مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولادیمیر مقدس مرتبه اول و گیورگی و دیگري مرصع به « براي شجاعت » مقدس مرتبه دویم و صاحب دو شمشیر افتخار یکی طلا موسوم الماس و صاحب حمایلات دول خارجه مرتبه اولین عقاب سرخ پیکر پروسیه، هلال دولت عثمانی و نشان صاحب حمایلات مقدسه ثالث ولادیمیر، مرتبه ثانی سن « الکسندر اوبرو سکوف » هاي دیگر و جناب استانیسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بیت، و از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلاي مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمنچاي مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:

  فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایاي ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.

  فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروك می دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق
  دیدند که به جاي عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.

  فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می کند تمامی الکاي نخجوان و ایروان را - خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می کند که بعد از امضاء این
  عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره این دو دولت مذکوره باشد به تصرف امراي روسیه بدهند.

  فصل چهارم- دولتین علیتین معاهدتین عهد و پیمان می کنند که براي سر حد فیما بین دو مملکت بدین موجب سر حد وضع نمایند:
  از نقطه سر حد ممالک عثمانی که از خط مستقیم به قله کوه آغري کوچک أقرب است. ابتدا کرده، این خط تا به قله آن کوه کشیده می شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوي پایین که از سراشیب جنوبی آغري کوچک جاریست فرود آمده، به متابعت مجراي این رودخانه تا به التقاي آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد می شود. چون این خط به آن جا رسید به متابعت مجراي ارس تا به قلعه عباس آباد می آید و در تعمیرات و ابنیه خارجه آن که در کنار راست ارس واقع است نصف قطري بقدر نیم آغاج که عبارت از سه ورس و نیم روسی است رسم می شود و این نصف قطر در همه اطراف امتداد می یابد. همه اراضی و عرصه که در این نصف قطر محاط و محدود می شود بالانفراد متعلق به روسیه خواهد داشت و از تاریخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستی کامل معین و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جایی که طرف شرقی این نصف قطر متصل به ارس می شود خط سر حد شروع و متابعت مجراي ارس می کند تا به مسیر یدي بلوك و از آن جا از خاك ایران به طول مجراي ارس امتداد می یابد با فاصله و مسافت سه آغاج که عبارتست از بیست و یک ورس روسی. بعد از وصول به این نقطه خط سر حد به استقامت از صحراي مغان می گذرد تا به مجراي رودخانه موسومه بالهارود به محلی که در سه فرسخی واقع است که عبارتست از بیست و یک ورس روسی پایین تر از ملتقاي دو رودخانه کوچک موسوم به آدینه بازار و ساري قمیش و از آن جا این خط به کنار چپ بالهارود تا به ملتقاي رودخانه هاي مذکور آدینه بازار و ساري قمیش صعود کرده به طول کنار راست رودخانه آدینه بازار شرقی تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندي هاي جگیر امتداد می یابد، به نوعی که جمله آبهایی که جاري به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آبهایی که سراشیب و مجراي آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.
  اخرین ویرایش توسط b.b : 14-02-2008 at 04:33 PM
  دلم آشفته آن مايه ناز است هنوز / مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز
  جان به لب آمد و لب برلب جانان نرسيد / دل به جان آمد و او برسر ناز است هنوز
  گرچه بيگانه زخود گشتم و ديوانه زعشق / يار عاشق كش و بيگانه نواز است هنوز

 2. #2
  مدیر انجمن تاريخ
  24,097 امتیاز ، سطح 37
  79% کامل شده امتیاز لازم برای سطع بعدی 253
  0% فعالیت
  دستاورد ها:
  Recommendation Second ClassVeteranTagger First Class10000 Experience Points
  نماد b.b
  تاريخ عضويت
  Oct 2007
  پست
  1,680
  گيپا
  197,963
  پس انداز
  0
  امتیاز
  24,097
  سطح
  37
  تشكرها
  470
  1,205 بار در 706 پست از اين كاربر تشكر شده


  به نظر شما این پست مفید است؟ بله | خیر

  پیش فرض

  آگهی تبلیغات
  و چون سر حد دو مملکت این جا بواسطه قلل جبال تعیین می یابد، لهذا قرار داده شد که پشته هایی که از این کوهها به سمت بحر خزر است به روسیه و طرف دیگر آنها به ایران متعلق باشد. از قله هاي بلندي هاي جگیر خط سر حد تا به قله کمر قویی به متابعت کوههایی می رود که طالش را از محال ارشق منفصل می کند. چون قلل جبال از جانبین مجراي میاه را می دهند، لهذا در این جا نیز خط سر حد را همان قسم تعیین می کند که در فوق در باب مسافت واقعه بین منبع و آدینه بازار و قلل جگیر گفته شد و بعد از آن خط سر حد از قله کمر قویی به بلندي هاي کوههایی که محال زوند را از محال ارشق فرق می دهد متابعت می کند تا به سر حد محال ولکیج همواره بر طبق همان ضابطه که در باب مجراي میاه معین شد، محال زوند بغیر از آن حصه که در سمت مخالف قلل جبال مذکوره واقع است از این قرار حصه روسیه خواهد بود. از ابتداي سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههاي عظیم که از ولکیج می گذرد متابعت می کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجراي میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجراي این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقاي دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود.

  فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران براي اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه دارد به این فصل از خود و از عوض اخلاف و ولیعهدان سریر سلطنت ایران تمامی الکا و اراضی و جزایري را که در میانه خط حدود معینه در فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریاي خزر است و کذا جمیع قبایل را چه خیمه نشین چه خانه دار، که از اهالی ولایات مذکوره هستند واضحا و علنا الی الابد مخصوص و متعلق به دولت روسیه می داند.

  فصل ششم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به تلافی مصارف کثیره که دولت روسیه را براي جنگواقعه بین الدولتین اتفاق افتاده و همچنین به تلافی ضررها و خسارت هایی که به همان جهت به رعایاي دولت روسیه رسیده تعهد می کند که بواسطه دادن مبلغی وجه نقد آنها را اصلاح نماید و مبلغ این وجه بین الدولتین به ده کرور تومان رایج قرارگرفت که عبارت است از بیست میلیون مناط سفید روسی، و چگونگی در موعد و رهاین فصول این وجه در قرارداد علاحده که همان قدر قوت و اعتبار خواهد داشت که گویا لفظا به لفظ در این عهدنامه مصالحه حالیه مندرج است، معین خواهد شد.

  فصل هفتم- چون اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران شایسته و لایق دانسته همان فرزند خود عباس میرزا را ولیعهد و وارث تخت فیروزي بخت خود تعیین نموده است، اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه براي این که از میل هاي دوستانه و تمناي صادقانه خود که در مزید استحکام این ولیعهدي دارد به اعلیحضرت پادشاهی شاهنشاه ممالک ایران برهانی واضح و شاهدي لایح بدهد، تعهد می کند که از این روز به بعد شخص وجود نواب مستطاب والا شاهزاده عباس میرزا را ولیعهد و وارث برگزیده تاج و تخت ایران شناخته، از تاریخ جلوس به تخت شاهی، پادشاه بالاستحقاق این مملکت می داند.

  فصل هشتم- سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادي بر دریاي خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره هاي آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهاي تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم هاي عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوي که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمیتواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.

  فصل نهم- چون مکنون خاطر اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران است که من کل الوجوه عهودي را که به این سعادت و میمنت ما بین ایشان مقرر گشته مستحکم نمایند، لهذا قرارداد نمودند که سفراء و وکلا و کارگزارانی که از جانبین به دولتین علیتین تعیین میشود- خواه براي انجام خدمت هاي اتفاقی یا براي اقامت دایمی - به فراخور مرتبه و موافق شأن دولتین علیتین و بملاحظه مودتی که باعث اتحاد ایشان گشته به عادت ولایت مورد اعزاز و احترام شوند و در این باب دستور العملی مخصوص و تشریفاتی قرار خواهند کرد که از طرفین مرعی و ملحوظ گردد.

  فصل دهم- چون اعلیحضرت امپراطور کل روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران استقرار و افزایش روابط تجارت را ما بین دو دولت مانند یکی از نخستین فواید ملاحظه کردند که می بایست از تجدید مصالحه حاصل شود، لهذا قرارداد نمودند که تمامی اوضاع و احوال متعلقه به حمایت تجارت و امنیت تبعه دو دولت را به نوعی که متضمن مرابطه کامله باشد معین و منتظم و در معاهده جداگانه اي که به این عهدنامه ملحق و ما بین وکلاي مختار جانبین مقرر و مانند جزو متمم او مرعی و ملحوظ میشود مضبوط و محفوظ دارند. اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران براي دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد که در هر جا که مصلحت دولت اقتضا کند کونسولها و حامیان تجارت تعیین نمایند و تعهد می کند که این کونسولها و حامیان تجارت را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد و اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود وعده می کند که درباره کونسولها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد. در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کونسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل و یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران متوقف خواهد بود و این حامیان و کونسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهد شد، او را از شغل خود بیدخل داشته به هر که لایق داند اداره امور مزبور را بر سبیل عادیه رجوع خواهد کرد.

  فصل یازدهم- همه امور و ادعا هاي تبعه طرفین که به سبب جنگ به تأخیر افتاده بعد از انعقاد مصالحه موافق عدالت به اتمام خواهد رسید و مطالباتی که رعایاي دولتین جانبین از یکدیگر یا از خزانه داشته باشند به تعجیل و تکمیل وصول پذیر خواهد شد.

  فصل دوازدهم- دولتین علیتین معاهدتین بالاشتراك در منفعت تبعه جانبین قرارداد می کنند که براي آنهایی که مابین خود به سیاق واحد در دو جانب رود ارس املاك دارند موعدي سه ساله مقرر نمایند تا به آزادي در بیع یا معاوضه آنها قدرت داشته باشند، لکن اعلیحضرت امپراطور کل روسیه از منفعت این قرارداد در همه آن مقداري که به او تعلق و واگذار می شود، سردار سابق ایروان حسین خان و برادر او حسن خان و حاکم سابق نخجوان کریم خان را مستثنی می دارد.

  فصل سیزدهم- همه اسیرهاي جنگی دولتین خواه در مدت جنگ آخر باشد یا قبل از آن و همچنین تبعه طرفین که به اسیري افتاده باشند از هر ملت که باشد همگی بغایت چهار ماه به آزادي مسترد و بعد از آنکه جیره و سایر تدارکات لازمه به آنها داده شد به عباس آباد فرستاده می شوند تا اینکه به دست مباشرین جانبین که در آن جا مأمور گرفتن و تدارکات فرستادن ایشان به ولایت خواهد بود تسلیم شوند. دولتین علیتین در باب همه اسیرهاي جنگ و تبعه روس و ایران که به اسیري افتاده و به علت دوري مکان هایی که در آن جا بوده اند یا به علت اوضاع و اسباب دیگر بعینه مسترد نشده باشند، همان قرارداد را می کنند و هر دو دولت اي وقت کان اختیار بی حد و نهایت خواهند داشت که آنها را مطالبه کنند و تعهد می کنند که هر وقت اسیر خود به دولت عرض نماید یا ایشان را مطالبه کنند از جانبین مسترد سازند.

  فصل چهاردهم- دولتین علیتین معاهدتین جلاي وطن کنندگان و فراریان را که قبل از جنگ یا در مدت آن به تحت اختیار جانبین گذاشته باشند مطالبه نمی کنند ولیکن براي منع نتایج مضره جانبین که از مکاتبات و علاقه خفیه بعضی از این فراریان با هم ولایتیان یا اتباع قدیم ایشان حاصل می تواند شد، دولت ایران تعهد می کند که حضور و توقف اشخاصی را که الحال یا بعد از این باسمه به او مشخص خواهد شد از متصرفات خود که مابین ارس و خط رودخانه مرسوم به جهریق و دریا و حد ارومی و رودخانه مشهور به جیقتو و قزل اوزن تا التقاي آن به دریا واقع است رخصت می دهد.اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه از جانب خود همچنین وعده می کند که فراریان ایران را در ولایت قراباغ و نخجوان و کذالک در آن حصه ولایت ایروان که در کنار راست رود ارس واقع است اذن توطن و سکنی ندهد، لیکن معلوم است که این شرط مجري و معمول نبوده و نخواهد بود، مگر در باب اشخاصی که صاحب مناصب ملکیه یا مرتبه و شأن دیگر باشد، مانند خوانین و بیک ها و ملا هاي بزرگ که صورت رفتار ها و اغواها و مخابرات و مکاتبات خفیه ایشان درباره همولایتیان و اتباع و زیر دستان قدیم خود موجب یک نوع رسوخ و تأثیر به افساد و اخلال تواند شد. در خصوص رعایاي عامه مملکتین مابین دولتین قرارداده شده که رعایاي جانبین که از مملکتی بهمملکت دیگر گذشته باشند، یا بعد از این بگذرند مأذون و مرخص خواهند بود که در هر جایی که آندولت که این رعایا به تحت حکومت و اختیار او گذاشته باشند مناسب داند سکنی و اقامت کنند

  فصل پانزدهم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به این حسن اراده که آرام و آسایش را به ممالکخود باز آورد و موجبات مکاره را که اکنون به سبب این جنگ و خصومت بر اهالی مملکت رويآورده و به جهت انعقاد این عهدنامه که به فیروزي تمام سمت انجام می پذیرد از ایشان دور کرده،همه رعایا و ارباب مناصب آذربایجان عفو کامل و شامل مرحمت می فرمایند و هیچ یک از ایشان بدون استثناي مراتب و طبقات به جرم عرضه ها و عملها و رفتارهاي ایشان که در مدت جنگ یا در اوقات تصرف چند وقت قشون روسیه از ایشان ناشی شده نباید معاقب شوند و آزار ببینند و نیز از امروز یکساله مهلت به ایشان مرحمت می شود که به آزادي با عیال خود از مملکت ایران به مملکت روس انتقال نمایند و اموال و اشیاء خود را نقل یا بیع کنند، بدون اینکه از جانب دولت یا حکام ولایت اندك ممانعت کنند یا از اموال و اشیاء منقوله یا مبیعه ایشان حقی و مزدي اخذ نمایند. و در باب املاك ایشان پنج سال موعد مقرر می شود که در آن مدت بیع به حسب خواهش خود بنا گذاري در باب آنها نمایند، و از این عفو و بخشش مستثنی می شوند کسانی که در این مدت یکساله به سبب بعضی تقصیرها و گناههایی که مستلزم سیاست دیوانخانه باشد مستوجب عقوبت می گردد.

  فصل شانزدهم- بعد از امضاي این عهدنامه مصالحه، فی الفور وکلاي مختار جانبین اهتمام خواهند داشت که به همه جا دستورالعمل و حکم هاي لازمه بفرستند تا بلا تأخیر خصومت را ترك نمایند. این عهدنامه مصالحه که در دو نسخه به یک مضمون ترتیب یافته است و به دستخط وکلاي مختار جانبین رسیده به مهر ایشان ممهور و مابین ایشان مبادله شده است. از جانب اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران مصدق و ممضی و تصدیق نامه هاي متداوله که به دستخط مخصوص ایشان مزین خواهد بود و در مدت چهارماه یا زودتر اگر ممکن باشد مابین وکلاي مختار ایشان مبادله خواهد شد. تحریراً در قریه ترکمان چاي، به تاریخ دهم شهر(؟) فیورال روسی سنه یک هزار و هشتصد و بیست و هشت ( 1828 م.) مسیحیه که عبارت است از پنجم شهر شعبان المعظم سنه یک هزار و دویست و چهل و سه ( 1243 ق.) هجري به ملاحظه و تصدیق نواب نایب السلطنه رسید و به امضاي وزیر دول خارجه عالیجاه میرزا ابوالحسن خان رسید.

  منبع : این مقاله منبع مشخصی نداره
  برگرفته از چند وبلاگ و سایت
  اخرین ویرایش توسط b.b : 14-02-2008 at 04:34 PM
  دلم آشفته آن مايه ناز است هنوز / مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز
  جان به لب آمد و لب برلب جانان نرسيد / دل به جان آمد و او برسر ناز است هنوز
  گرچه بيگانه زخود گشتم و ديوانه زعشق / يار عاشق كش و بيگانه نواز است هنوز

+ پاسخ به مبحث

بازدید کنندگانی که از طریق جستجو کلمات ذیل به انجمنهای گیگاپارس آمده اند:

درموردقراردادترکمن چای تحقیق کنید

عهدنامه ی ترکمانچای

عهدنامه ترکمنچای

عهد نامه ی ترکمنچای

تحقیق در مورد قرارداد ترکمنچای

مقاله در مورد قرارداد ترکمنچای

عهدنامه ي تركمنچايعهدنامه ترکمن چایعهد نامه ی ترکمن چایتحقیق درباره عهدنامه ترکمنچایعهدنامه ي تركمانچايعهد نامه ترکمنچایعهدنامه ی ترکمن چایعهدنامه ی ترکمنچایتحقیق درباره ی عهدنامه ترکمنچای وگلستانتحقیق در مورد قرارداد گلستانتحقیقات در خصوص عهدنامه ترکمنچایتحقيق درباره ي تركمنستانعهد نامه ی گلستانمعاهده ی ترکمانچایدرباره عهدنامه گلستانتحقیق درباره قرارداد ترکمانچایمتن معاهده ی ترکمانچایتحقیق در مورد قرار داد ترکمن چایاحد نامه ترکمنچای
SEO Blog

اطلاعات این مبحث

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 کاربر در حال دیدن این مبحث می باشند، (0کاربر عضو و 1 کاربر مهمان)

قانون های ارسال نوشته

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts