عفو هر كس به اندازه عشق اوست؛ بخشنده‌ها عاشقند.
لاروشرفكود

اگر با گذشت كردن، كسي كوچك مي شد، خدا تا اين اندازه بزرگ نبود!
استاتوس

از ياد نبريد كه در برابر هر كار غيرانساني،
هزاران كار برآمده از مهرباني و گذشت و خيرخواهي وجود دارد.
وین دایر

با گذشت و بخشش، مشمول گذشت و بخشش مي‌گرديم.
فرانسيس مقدس

گذشت، خير و بركتي‌ست دو جانبه،
كه هم دهنده و هم دريافت‌كننده را بهره‌مند مي‌كند.
شکسپیر

زيستن در پرتو بخشش و گذشت و بهره‌گيري از آن در هر روز از زندگي،
راهي‌ست براي مهار اميال نفساني و پرورش عشق و مهرباني.
وین دایر

بخشش و گذشت، شادي مي‌آفريند.
پرمودا باترا

اگر مي‌خواهيد دليران را بيابيد،
كساني را جستجو كنيد كه مي‌توانند گذشت كنند و اگر مي‌خواهيد
قهرمانان را بيابيد؛ كساني را بجوييد كه مي‌توانند در برابر نفرت، عشق بورزند.
باگاواد گيتا

گذشت، بار سنگين دشمني و كينه‌توزي را از دوش شما برمي‌دارد
و فضاي ذهن‌تان را براي انديشه‌هاي مثبت و سازنده، پاك و روشن مي‌سازد.
وین دایر

هنگامي كه توهين بزرگي به ما مي‌شود،
تا زماني كه گذشت نكنيم، حالمان بهتر نمي‌شود.
مارگارت بالدوين

حقيقت را دوست بدار، ولي اشتباه را عفو كن.
ولتر