تاثیر سوء داروی ایبوبروفن بر آسپرین
سازمان FDA اعلام کرده است که مصرف هم زمان دو داروی ایبوبروفن و دوز کم اسپرین می تواند باعث کم شدن اثرات حفاظتی اسپرین بر سیستم قلب و عروق و یا حتی معکوس شدن این اثرات شود.
بر اساس مطالعاتex vivo human و نه بر پایه مطالعات اماری اتفاقی، FDA اعلام کرده است که بهترین شیوه برای مصرف این داروها به این صورت است : بهتر است ایبوبروفن حد اقل 30 دقیقه بعد از اسپرین و یا 8 ساعت قبل از ان استفاده شود.(در مورد تداخل دارویی و اثرات مشابه در مصرف استامینوفن این پدیده دیده نشده است)
علت این پدیده را شاید بتوان این گونه توضیح داد : آسپرین و ایبوبروفن هر دو از یک جایگاه مشترک به منظور باند شدن با انزیم سیکلواکسیژناز استفاده می کنند.این اتصال موجب مهار پلاکت ها در تشکیل لخته خونی می شود.البته با این تفاوت که پیوند آسپرین و آنزیم مذکور غیربرگشت پذیر اما پیوند ایبوبروفن با این انزیم برگشت پذیر است. وجود هر دوی این داروها در داخل جریان خون موجب تغییر در ویژگیهای فارماکودینامیکی انها می شود.
اما در مورد مصرف گاهگاه ایبوبروفن آژانس اعلام کرده است که این پدیده غیر محتمل است.

افزایش تردیدها در مورد مفید بودن انتی بیوتیک gemifloxacin در درمان سینوزیت باکتریایی حاد:
آژانس FDA نگرانی خود را در مورد استفاده از داروی gemifloxacin با نام تجاری Factive در درمان سینوزیت باکتریایی حاد اعلام کرد. Gemifloxacin دارویی است که در درمان عفونت های حاد باکتریایی در بیماران برونشیت مزمن و یا در درمان نمونیاهایی ( ذات الریه) اکتسابی شایع مورد استفاده قرار می گیرند.
کمیته مشاوره FDA گروهی از متخصصان را جمع کرد تا در جلسه ای به بررسی ابعاد مختلف استفاده از gemifloxacin به منظور درمان سینوزیت بپردازند در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد عده ای با این نظر موافق بودند که هنوز نیاز به مطالعات و آزمایشات بیشتری در این زمینه است. زیرا این دارو نسبت به سایر داروهای انتخابی موجب افزایش بیشتر راش های جدی پوستی می شود.البته تولید کنندگان gemifloxacin معتقدند که این دارو به عنوان یک انتتخاب نوین و خوب در درمان سینوزیت های باکتریایی حاد می توانند به حساب بیاید که دارای دورنمای ایمن تر و سالم تری نسبت به بقیه انتی بیوتیک ها دارد.


به کار بردن داروهای مربوط به میگرن در درمان سایر انواع سردردها:
بر اساس انالیز اولیه مقالات چاپ شده در ارشیو نورولوژی می توان به این نتیجه رسید که شاید داروی zolmitriptan که به صورت اسپری بینی استفاده می شود در درمان انواع دیگر سردردهای حاد نیز بتواند مفید باشد.به طور مثال در یکی از این گزارشات که توسط یک پشتیبان صنعتی نیز انجام گرفت و در ان از روش crossover study استفاده شد تعدادی از بیماران که دچار انواع مختلف سردرد های حاد بودند به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدنددر گروه یک از دارونما و در گروه 2 از 5 mg zolmitriptan و در گروه 3 از 10mg zolmitriptan استفاده شد و نتایج بعد از 30 دقیقه بررسی شد در هر دو گروه 2 و 3 رهایی از سردرد دیده می شود.23 درصد از بیماران گروه یک در مقایسه با 42 درصد از بیماران در گروه دو و 61 درصد از بیماران در گروه 3، 30 دقیقه بعد از مصرف zolmitriptan به صورت اسپری بینی دچار بهبودی شدند. اطلاعات در مورد اثر دارو در زمان بیشتر از 30 دقیقه جمع اوری نشد.
نویسندگان به این نتیجه رسیدند که می توان از zolmitriptan به عنوان خط اول در درمانهای ناموفق انواع سردردها به موازات اسپری بینی sumatriptan و یا استنشاق اکسیژن استفاده کرد.