نحوه ی بازکردن قفل شبکه ی گوشی I-Mate JasJar و گوشی های HTC همراه با نرم افزار های مورد نياز:


1 -برای شروع کار بهتر است از نرم افزار گوشی و اطلاعات شخصی خود پشتيبان (Backup) تهيه کنيد البته اين کار ضروری نيست .

2 - کارت حافظه را از گوشی خارج نماييد .

3 - گوشی را در حالت بوت (Boot Loader) قرار دهيد برای اين کار کافی است کليد نور صفحه نمايش ، کليد افزايش صدا را همراه با کليد های روشن کردن و کليد رسيت همزمان نگه داريد تا گوشی به حالت بوت برود در اين حالت صفحه پاک می شود و فقط عبارت Serial روی صفحه مشخص است . .

4 - گوشی را با کابل رابط USB به رايانه متصل نماييد .

۵ - به پوشه ی Tools رفته و نرم افزار MaUpgradeUt_noID.exe را اجرا نماييد و گوشی را با Firmware موجود فلش کنيد تا گوشی با اين نرم افزار آماده ی عمليات باز شدن قفل شود .چند دقيقه برای فلش شدن گوشی صبر کنيد .

6 - پس از اتمام عمليات به روز رسانی نرم افزار گوشی بوسيله ی کليد رسيت گوشی را با حالت کارخانه ای باز گردانيد . اگر تا اين مرحله عمليات با موفقيت انجام شده باشد روی صفحه نمايش عبارت Radio version 0.00.00 ضاهر می شود .

7 - اکنون گوشی را با نرم افزار Active Sync به رايانه اتصال دهيد و فايل اجرايی Uni_Unlock_GsmAria.exe را به حافظه ی داخلی يا کارت حافظه ی گوشی انتقال دهيد و نرم افزار را از گوشی اجرا نماييد و منتظر بمانيد تا عمليات کامل شود .

8 - اکنون گوشی را بصورت نرم افزاری يک مرتبه خاموش و روشن نماييد ، مراحل به پايان رسيده است و قفل سيم کارت گوشی شما از بين رفته است .