سُبْحانَ مَنْ لاٰ یَعْتَدی عَلٰی اَهلَ مَمْلَکَتِةِ سُبْحانَ مَنْ لا یَاْخُذُ اَهْلَ الْاَرضِ بِاَلْوٰانِ الْعَذابِ سُبْحانَ الرَّؤُفِ الرَّحیمِ اللٰهُمَّ اجْعَلْ لی فی قَلبیْ نُوراً و بَصَرَاً و فَهْماً و عِلْماً


برای تقویت حافظه دعا را بر روی یک لیوان پر از آب بخوانید و آب را بخورید وپس از نماز هم این دعا را بخوانید ان شاءالله چیزی از یادتان نخواهد رفت و حافظه تان هم قوی می شود

سلام -قابل توجه خوانندگان وکسانی که به علوم غریبه و....اعتقاد دارندمطالب این سایت جهت اطلاع ایرانیان داخل وخارج از ایران است.کسانی در این زمینه آگاهی وعلم کافی ندارند .از مطالب سایت برای حل مشگلات وناراحتی خودشان استفاده نکند.چون اگر علم کافی در این زمینه نداشته باشند نه تنها مشگلات وناراحتی برطرف نخواهد شد بلکه باعث مشگلات دیکری نیز خواهند بود...خواندگان این وب سایت ویا کسانی که به هرنوعی مشگل وناراحتی دارند وفکر می کنندبا دعا وطلسم وتعویذ مشگلات آنها برطرف می شود می توانند با تلفن09371140529-09192482251 ویا با امیل تماس بکیرند...مهره مار اصل موجود است برای سفارش می توانید تماس بکیرید