شفافیت و روشنی پوست خواسته بسیاری از افراد است. مصرف انواع میوههابه سلامت پوست کمک میکندو تغذیه مناسب یکی از آسانترین راههایی است کهبه شادابی و طراوت پوست ختم میشود. استفاده از کرمهای ضد آفتاب و کنارگذاشتن غذاهای چرب و دور ریختن وسایل آرایشی نامناسب، همه و همه،راههایی هستند که به سلامت پوست کمک میکنند؛ و البته «پیلینگ» هم یکی ازهمین روشها است.
پیلینگ همان لایهبرداری از پوست است ؛ که در واقع در این روش ، لایه سطحی و خشن شده ی پوست برداشته میشود.
متخصصان پوست به دلایل متفاوتی لایه برداری را به بیمارانشان پیشنهادمیکنند. بنابراین تشخیص با پزشک است که انجام این روش را برای مراقبت ازپوستتان توصیه کند. از لایهبرداری برای از بین بردن جای جوشها و چروکهایخفیف و منافذ باز از روی صورت هم میتوان استفاده کرد. برخی متخصصان پوستاز لایهبرداری برای از بین بردن لک صورت یا « ملاسما » استفاده میکنند. از پیلینگ برای برداشتن جای اسکار( سالک ، بخیه و سوختگی و...) از رویپوست نیز استفاده میشود.
مراقبتهای بعد از عمل :
پس از پایان لایه برداری ، باید در طول یک دروه 2 هفتهای از پوستتانمراقبت کنید. مراقبت پس از لایهبرداری برحسب عمق لایهبرداری ، متفاوتاست. معمولاً پس از انجام پیلینگ در مطب یا مراکز بهداشتی ، پزشک یا فردباتجربه و دوره دیده دستورات لازم را برای مراقبت از پوست در اختیارتانمیگذارد. به علاوه ، ممکن است بروشورهایی به شما داده شود که در آن ،دستورالعملهای لازم در مورد مراقبتهای بهداشتی پس از پیلینگ آمده است.
معمولاً پس از پیلینگ ، پوستتان کمی قرمز خواهد شد و پزشک ممکن استبرایتان وازلین یا پماد ترکیبی تجویز کند. بیمارانی که تحت درمان بااسیدهای قویتری قرار میگیرند ، لازم است به مدت 3 تا 5 روز تا بازسازیکامل لایه سطحی پوست ، از مواد پوشانندهای مانند کِرِم مرطوب کننده و یاانتی بیوتیکی ( 4 تا 5 بار در روز ) استفاده کنند. فراموش نکنید که تا 6هفته بعد از پیلینگ باید از مواجهه شدید با نور خورشید خودداری کنید. خوشبختانه پوست اکثر ایرانیان ، معمولاً به پیلینگ درست و اصولی نسبتاًخوب جواب میدهد. ولی این درمان معمولاً به افراد سیاهپوست توصیه نمیشود