تحقیقات جدید نشان داده است اگر برای محافظت پوست خود در مقابل اشعه های خطرناک خورشید مانند اشعه ماوراء بنفش از کرمهای ضد آفتاب استفاده میکنید بهتر است بدانید که در صورت عدم تمدید مصرف آن در هر دو ساعت بهتر است که پول خود را دور نریخته و از مصرف این کرمها خودداری کنید.
این تحقیق در دانشگاه کالیفرنیا توسط کری هنسن (Kerry Hanson) انجام گرفت. در قسمتی از این تحقیق هنسن و همکارانش مقداری از بافت پوست انسان را که در آزمایشگاه پرورش داده بودند و روی آن را با ماده ضد آفتاب پوشانیده بودند در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دادند آنها دریافتند که بعد از مدت یکساعت مواد این کرم در پوست فرو رفته و تاثیر این کرم تا مقدار زیادی کاهش یافته است.


این محققین همچنین دریافتند که مواد باقی مانده بر روی پوست بعلت ترکیب آن با اکسیژن و تولید رادیکالهای آزاد به سلولهای پوست آسیب میرسانند که در اینصورت خطر ابتلا به سرطان به مراتب بیشتر از اینست که پوست بطور مستقیم در معرض تابش اشعه خورشید قرار بگیرد.
هنسن خاطر نشان کرد که نتیجه این تحقیقات ، توصیه انجمن مبارزه با سرطان نیویورک که همانا تمدید مصرف این کرمها در هر دو ساعت یکبار میباشد را تائید میکند.
آنها همچنان بیان میکنند که شاید لازم باشد که دفعات بیشتری این تمدید را انجام داد و یکی از راههای مبارزه با رادیکالهای آزاد افزودن آنتی اکسیدانهائی مانند ویتامین س یا ای به این ضد آفتابهاست که آثار مخرب آنرا خنثی میکند.
منبع:سایت فریا