محققان ژني را كشف كرده اند كه نقشي مهم در ايجاد گواتر دارد و به ايجاد سرطان تيروئيد نيز كمك مي كند. محققان علوم پزشكي به سايت خبري يورك الرت در اينترنت اعلام كردند ژن موسوم به تي تي اف يك به ايجاد گواتر چند گره اي كمك مي كند و در ايجاد سرطان تيروئيد از نوع پاپيلاري نقش دارد. دكتر الي اس دبليو نگان و همكارانش در دانشگاه هنگ كنگ اعلام كردند اين ژن ، توليد پروتئيني به نام تي آي تي اف يك ان كي ايكس دو يك را سبب مي شود كه آنان اين روند را در سه گروه از مردم آزمايش كرده اند. گروه اول بيست شخص مبتلا به گواتر مولتي ندولار ، گروه دوم ، دويست و هشتاد و چهار نفر مبتلا به سرطان و سابقه گواتر و گروه سوم شامل سيصد و چهل و نه فرد سالم بودند. محققان دريافتند بيماران گروه اول ، ژن ياد شده را داشتند و سابقه خانوادگي گواتر نيز در آنان وجود داشت. محققان مي گويند يافته هاي ما به درك بهتر از سرطان و گواتر كمك شاياني خواهد كرد. بيماري سرطان در هر بافت يا عضوي از بدن انسان زماني آغاز مي شود كه سلول هاي آن بر خلاف قوانين طبيعت و بدون كنترل رشد كنند. با رشد غير طبيعي گاه در كوتاه مدت، گاه در طولاني مدت باعث اختلال در عملكرد بافت عضو يا اعضايي از بدن مي شوند. رشد سلول هاي بدن در حالت طبيعي تصاعدي است، يعني يك سلول به دو سلول وبيشتر تبديل مي شوند، در حالي كه تكثير سلول هاي سرطاني كاملاً خارج از اين روند طبيعي است. تاكنون بيش از سيصد بيماري سرطاني مختلف شناسايي شده است. تعدادي از اين بيماري ها با رشد و گسترش بسيار وسيع در بدن و تعدادي با رشد كمتر و گاهي در زمان طولاني تر پيشرفت مي كنند. اگر درمان پذير نباشند موجب مرگ بيمار مي شوند.