غش‌ كردن‌ و از حال‌ رفتن‌ غش‌، نوعي‌ از دست‌ دادن‌ هوشياري‌ زودگذر است‌ كه‌ در اثر كاهش‌ موقت‌ جريان‌ خون‌ به‌ مغز ايجاد مي‌شود. غش‌ كردن‌ ممكن‌ است‌ در واكنش‌ به‌ درد، خستگي‌ شديد، كمبود غذا يا استرس‌ هيجاني‌ روي‌ دهد. اين‌ حالت‌ همچنين‌ بعد از دوره‌هاي‌ طولاني‌ بي‌حركتي‌ فيزيكي‌ (مثل‌ ايستادن‌ يا نشستن‌ بدون‌ تحرك‌) به‌خصوص‌ در آب‌ و هواي‌ گرم‌ رخ‌ مي‌دهد. اين‌ عدم‌ تحرك‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ خون‌ در اندام‌هاي‌ پاييني‌ جمع‌ شود و مقدار كمتري‌ از آن‌ به‌ مغز برسد. سرعت‌ نبض‌ در فردي‌ كه‌ غش‌ كرده‌ است‌ بسيار كند مي‌شود. با اين‌ حال‌، نبض‌ سريعاً بالا مي‌رود و به‌ حد طبيعي‌ مي‌رسد. بيماري‌ كه‌ دچار غش‌ شده‌ است‌، معمولاً روند بهبود سريع‌ و كاملي‌ دارد.
تشخيص‌
از دست‌ رفتن‌ زودگذر هوشياري‌ كه‌ سبب‌ مي‌شود بيمار به‌ زمين‌ بيفتد.
كند شدن‌ نبض‌
پوست‌ سرد رنگ‌پريده‌ و عرق‌ كردن‌
اهداف
بهبود رسيدن‌ جريان‌ خون‌ به‌ مغز
اطمينان‌ و آرامش‌ دادن‌ به‌ بيمار پس‌ از به‌ هوش‌ آمدن‌
1) وقتي‌ احساس‌ غش‌ كردن‌ به‌ بيمار دست‌ مي‌دهد، به‌ او توصيه‌ كنيد كه‌ دراز بكشد. زانو بزنيد، پاهاي‌ او را بلند كنيد و مچ‌ پاها را روي‌ شانه‌هايتان‌ بگذاريد؛ اين‌ عمل‌ به‌ بهبود جريان‌ خون‌ مغز كمك‌ مي‌كند.
2) مطمئن‌ شويد كه‌ هواي‌ تازه‌ به‌ مقدار زياد به‌ بيمار مي‌رسد؛ از يك‌ نفر بخواهيد كه‌ پنجره‌ اتاق‌ را باز كند. همچنين‌، از ناظران‌ بخواهيد كه‌ از بيمار فاصله‌ بگيرند
3) وقتي‌ بيمار به‌ هوش‌ آمد، به‌ وي‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد و به‌ او كمك‌ كنيد تا تدريجاً بنشيند. اگر مجدداً دچار احساس‌ غش‌ كردن‌ شد، به‌ او توصيه‌ كنيد كه‌ دوباره‌ دراز بكشد و تا زماني‌ كه‌ كاملاً بهبود پيدا كند، پاهاي‌ او را بلند كنيد و نگه‌ داريد.
هشدار!
اگر بيمار سريعاً هوشياري‌ خود را به‌ دست‌ نياورد، راه‌ تنفسي‌ را باز و تنفس‌ را كنترل‌ كنيد؛ آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد
با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد.