سايت جماران كه اين روزها خاطراتي از فرماندهان دفاع مقدس را به نقل از كتاب امام و دفاع مقدس منتشر مي‌كند، خاطراتي از سردار غلامعلي رشيد، جانشين ستاد مشترك نيروهاي مسلح را نيز منتشر كرده است.در اين مطلب، با اشاره به سفر هيأتى از مسئولان نظامى به سوريه و لبنان پس از حمله اسرائيل به جنوب لبنان آمده است:...در بازگشت به تهران از فرودگاه تهران، مستقيم به خدمت حضرت امام رفتيم. به نظرم مى‏رسد كه نشست شورايعالى دفاع هم برقرار بود. حضرت آيت‏اللّه‏ خامنه‏ اى و آقاى هاشمى هم حضور داشتند.اوايل مغرب بود و قرار بود در اتاق حضرت امام جلسه آغاز شود كه ديديم حضرت امام دارند براى نماز آماده مى‏شوند.ديگران هم با شوق نماز را به جماعت ايشان به جاى آوردند. پس از پایان نماز، حضرت امام روى همان سجاده به طرف جمع برگشته و گفتند همينجا بحث كنيم.جمع ما در يك نيم دايره‏اى بر گرد حضرت امام حلقه زديم و توسط برادر رضايى گزارش مفصّلى از سفر داده شد.پس از پایان توضيحات ايشان، حضرت امام فرمودند كه من وارد مسائل ريز اجرايى نمى‏شوم و يك توصيه‏اى دارم كه خوب است روى آن فكر كنيد.مواظب باشيد اين داستان آنجا درباره شما اجرا نشود؛ يعنى اين گونه نباشد كه شما بين زمين و آسمان در لبنان رها شده و پشتيبانى و عقبه نداشته باشيد.كمك كردن درست، اما از راهش. راه شما زمينى است كه بايد از سه، چهار كشور گذر كنيد.شما كه به لحاظ جغرافيايى به لبنان وصل نيستيد و مشكل ارتباط زمينى داريد. اگر بخواهيد بجنگيد، كار آسانى نیست، زيرا در تداوم پشتيبانى گرفتار خواهيد بود. اين توصيه حضرت امام خط اصلى و سياست كلى را براى ما مشخص كرد و باعث تجديد نظر و اندیشه در چگونگى كار شد.ذكر این نکته لازم است كه اين هيأت با گرفتن اجازه از حضرت امام (ره) به آنجا رفته و بعدها هم با اجازه آن بزرگوار، همكارى را ادامه دادند.بنابراين، ايشان حضور ما در لبنان را نفى نكرده، بلكه به طريقى محدوده آن را مشخص ساختند. در راستاى بحث همين نشست، بعدها حضرت امام جمله معروف «راه قدس از كربلا مى‏گذرد» را فرمودند كه بسيار خط‌دهنده و بيدار كننده بود و ما را از ورود به جبهه انحرافى باز داشته و متوجه جبهه اصلى نمود.